Cytisus Zeelandia

Zure grond Droge standplaats Klein Opvallende vrucht Wintergroen Volle zon Opvallende bloei

Description

Zeer aantrekkelijke, bloeirijke cultivar ontstaan door een kruising van C. x praecox met C. ‘Burkwoodii’. Bloeit vroeg (april) met meerkleurige, crème en rozerode bloemen. Zeer mooie vorm. Geselecteerd rond 1950.
Award of Garden Merit (AGM) 1993, 2002

Shape

Leaf

Flower

Fruit

Stem

Cultivation requirements